Обмислено намирайте брокер и агенция!

В повечето страни по света агент на недвижими имоти не е неприлична дейност! Но в нашата страна на хората все още не им е ясно, какви точно са отговорностите на агента, или за какво точно му се плаща… и много често съществува причина в съмнението. Трябва да сте внимателни С ПОДБОРА НА АГЕНТ • Разберете […]