Защо застраховка живот?


Много хора биват „намерени” от своята застраховка, а не я търсят сами. Това е така, тъй като повечето застрахователни агенти се свързват с перспективни клиентибез да се налага да чакат първо клиентът да ги открие. Когато това стане, бъдещият клиент е нужно да да бъде добре информиран за това дали му трябва застраховка и ако е така, каква точно да бъде.

При застраховките живот изборът винаги минава през въпроса: „Нуждая ли се от подобен разход?”, а отговорът в никакъв случай не е един единствен. Този разход до голяма степен зависи от дадения човек, от семейното му положение, бюджет и нужди. За определени типове хора тази застраховка действително е много мъдър избор, а за други хора – изобщо не е нужна.

Лицата, които би трябвало да обмислят внимателно опцията да си вземат застрахователна полица, са преди всичко онези, които трябва да се грижат за деца, семейство или пък други техни близки и приятели са зависими от тях. Следователно при нещастен инцидент с такъв човек близките му ще изпаднат в много трудна ситуация, тъй като са разчитали на помота му. Друга подобни лица, които би трябвало да имат такава застрахователна полица, са лицата с рискови професии.
Не е съвсем правилно твърдението, че майки, които са се посветили изцяло на гледането на децата и грижите за къщата, не се нуждаят от застраховка. Техният труд винаги е бил ценен и незаменим, но при евентуално нещастие, семейството ще бъде принудено да разрешава и проблем от финансово естество, свързан с отглеждането на децата и освен това наемането на човек, който да се погрижи за тези деца.

Определянето на сумата на застраховката е следващият казус. За да разберете точно каква застраховка ви е необходима, е нужно да преминете през три основни етапа. Първо и най-важно, постарайте се да предвидите какви пари ще се нужни на семейството ви ако се случи най-лошото. Тези разходи най-общо се разделят на разходи, настъпващи точно след смъртта, и на бъдещи текущи разходи. Второ, преценете какви ще са приходите на семейството, които ще трябва да покрият тези разходи, и последно, извадете от приходите разходите. Получената така сума е стойността, която ще е нужна на семейството ви. Следователно и застраховката трябва да възлиза на тази сума, за да покрие нуждите на семейството ви.