Въпросът е защо прилагането на ментална аритметика е важно?

ментална аритметика

Вероятно знаете за уменията на азиатските деца да изчисляват с бързината на компютър, плюс това без да употребяват каквито и да са техника и материали.

Вероятно и вие сте искали малчуганът ви да бъде до такава степен специално. Изпълняването на точно тази мечта далеч вече не е толкова сложна, защото именно тези, на пръв поглед магически способности, реално могат да се придобият в следствие на изкарване на курс по ментална математика.

Сега някои по-големи обучителни центрове предлагат детско обучение, срещайки ги с естеството и последователността за прилагане на ментална аритметика. Въпросният иновативен метод носи и много ползи за бъдещото образование на децата.

Придобиване на умения за много бързо смятане наум

Доста често при децата се наблюдават затруднения в смятането наум, може и като е въпрос за прости пресмятания. Прилагането на аритметични модели на ментална математика повишава драстично точността и скоростта, с която може спокойно да бъде пресметната конкретна задача ментално.

Достигането до хубави резултати естествено е обвързано с множество тренировки и задачи, за да остане отлично овладяна техниката. След обучението си по ментална математика, малчуганът успява да си обрисува изчисленията за незначително време от няколко секундички, а може би дори и за части от секундата, и реално много бързо да даде отговора в следствие на събиране, изваждане, умножение или деление.

След необходимо продължително обучение – към 1 година, дори и по-малки деца биха могли да калкулират изцяло наум големи 4 или 5-цифрени числа.

Развитие на мозъка

Обичайното обучение по аритметика, през което всеки един е преминал в училище, развива изцяло лявото полукълбо на мозъка. Проучвания от доста време са доказали, че дясната част на мозъка отговаря за обработката на невербалната информация.

Точно това ще рече, че действията с изчислителни образи, които създава мозъкът, подпомагат подобрението на дясното полукълбо, тъй като то извършва работа със символи и образи.

Изчислителните тренировки, прилагащи се в менталната аритметика, са отправени към подобрението на 2-те мозъчни полукълба.

Повишаване успехите по другите предмети в училище

Въпреки и с чисто математическо-изчислителна насоченост, курсовете по умствена аритметика подобрява запаметяването като по този начин стимулира концентрирането. След като се усвои методиката на иновативния метод, учениците покачват и крайните си резултати по останалите предмети в училище, наред с пресмятанията.

Главните причини се дължат главно в комплексната програма на обучението по ментална аритметика, която развива както менталните схващания, така също и слуховите,тактилните и зрителните възможности на детето.