Регистриране на фирма – гарантиран старт на вашия офис

Регистрацията на компания е важна задача, с която се поставят основите на изцяло нов правен субект.

Registration of foundation

За тази практика ще е нужно да се подхожда с особено голямо внимание, за да са избягани евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, при нейното нарастване или изменение.


Точно какъв е начина за регистриране на строителна фирма?
● Вариантът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено фин момент и правилното знание на множеството предимства и недостатъците на всяка една от тях е от определящо важно значение за бъдещето на всяка фирма. При регистрацията на фирма трябва да бъдат взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуряването и варианта на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● При фирменна регистрация трябва да се приготвят много индивидуални документи, сред които са акта за създаване и протокола (имената на тези доста важни декларации са индивидуални при различни правни форми), заявления по модел и лиценз или разрешение, ако същността на дейността го изисква по закон;
● Ще е нужно да се открие набирателна сметка за началния капитал и да се входира нужната от закона част от него;
● Малко преди подаването на документите за вписването им в Търговския Регистър е нужно да се заплати държавна такса;
● Нужните от Агенцията по вписванията документации трябва да са окомплектовани изчерпателно и да бъдат предоставени по надлежния канален ред, тъй като ако има липси, грешки или неточни факти Агенцията ще откаже регистрирането.

Подробна информация има тук Регистрация на АД, СД, КД, КДА – Онлайн или по Телефона

За правилно и четливо попълване на документацията вписването в ТР е наистина бързо (до 3 дни) и безпроблемно. Точно след вписването на фирмата в Агенцията по вписванията данните автоматично се препращат в Националната Агенция За Приходите.

Огромна помощ от специалист – тайната към сполуката


Рисковано е да вярвате напълно на нета като само един източник на информация за регистриране на фирма, още повече при недобро познаване на закона.

Независимо циркулиращите в интернет порстранството бланки и формуляри, които е нужен да се попълнят, могат да се окажат много стари, неверни или непълни.

Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, тъй като те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и предстоящата му дейност.

Наемането на специалист за вписването на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа активност. Ще можете да измислите най-удачния вариант за личен избор на правна форма, като много внимателно се информирате с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изработи всички необходими документации и ще се постарае за навременното им вписване в ТР. От вашата личност се иска само подпис, който може да бъде даден и по електронен път чрез сканиране или снимка.


Регистрацията на търговската фирма е голяма активност, която се нуждае от прецизност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща дейност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.