Регистрация на компания – гарантиран старт на вашия бизнес

Registration of foundation

Регистрацията на компания е отговорна задача, с която се поставят основите за изцяло нов правен субект. За дадената процедура е нужно да се подхожда с голямо внимание, и ще бъдат избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване работата по предназначение, за нейното разширяване или промяна.


Точно какъв е редът за регистрация на компания?


● Подборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста фин детайл и правилното познаване на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от определящо важно значение за бъдещето на всяка една фирма. При регистрацията на фирма трябва да са взети предвид счетоводната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и начина на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● За фирменна регистрация е наложителна да се приготвят множество индивидуални декларации, между които са акта за създаване и протокола (наименованието на тези доста нужни документи са различни при отделни правни видове), декларации по образец и лиценз или позволение, ако същността на работата го иска по наредба;
● Трябва да се отвори сметка за парични средства за началния капитал и да се внесе нужната от закона съставна част от него;
● Малко преди подаването на документите за регистрирането им в ТР е нужно да се заплати таксата на държавата;
● Нужните от АВ документи е нужно да бъдат попълнени изчерпателно и да са предоставени по надлежния ред, понеже ако има липси, нередности или неточни факти Агенцията по вписванията ще откаже вписването. За правилно и красиво писане на документите регистрирането в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. Точно след вписването на компанията в Агенцията по вписванията документите автоматизирано се препращат в Националната Агенция За Приходите.


Помощ от професионалист – ключът към успеха


Опасно е да вярвате напълно на интернет като само един източник на информация за регистриране на компания, още повече при непълно познаване на законовата разпоредба.

Свободно циркулиращите в онлайн порстранството бланки и формуляри, които е нужен да се запълнят, могат да се окажат остарели, неверни или непълни.

Прехвърляне на фирма от Centara на разумни пари.

Наистина много трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, тъй като те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и предстоящата му дейност. Ангажирането на експерт за регистрацията на фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа дейност. Ще имате възможност да измислите най-правилния избор за избор на правна форма, като много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изготви всички нужни документи и ще се погрижи за навременното им вписване в ТР. От вашата личност се иска просто подпис, който може да бъде предоставен и по електронен път чрез преснимане или снимка.
Вписването на търговската фирма е голяма активност, която изисква точност и професионализъм. За да сте сигурни и спокойни за своята бъдеща дейност, не правете компромиси при създаването на нейните основи.